مرکز کار ایران

کانون ایران نوین کانون ایران نوین استخدام انباردار علوم انسانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۸
وب پوش وب پوش کارشناس منابع انسانی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸
قنادی ناتلی قنادی ناتلی نیروی خدمات فروش و بازاریابی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸
گروه نرم افزاری    پارت گروه نرم افزاری کارشناس امور اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
هتل ویستریا هتل ویستریا کارشناس پذیرش مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
بازرگان گستر آتی آسی بازرگان گستر آتی کارشناس منابع انسانی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
افق کوروش افق کوروش تحلیلگر فرآیند کسب مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
پارلو پارلو نگهبانی فرقی نمی کند تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
پارلو پارلو نیروی خدمات آبدارچی خدمات تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
سهند سامانه برتر سهند سامانه برتر مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک       اول تجارت الکترونیک کارشناس جذب و استخدام مدیریت منابع انسانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
کارت اعتباری        ایران کیش کارت اعتباری کارشناس امور اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
برتینا برتینا کارشناس جذب و استخدام مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۸
نهال ماشین مهندس مکاترونیک تمام وقت
انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
۱