مرکز کار ایران

آی وین آی وین کارشناس امور اجرائی و ا مدیریت اجرایی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
مهرآفرین فیلم آوا مهرآفرین فیلم آوا کارمند اداری هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
آموزشگاه زبان      های خارجی سیتاک آموزشگاه زبان منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۸
آکاف آکاف مسئول دفتر نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۸
صنایع چوب میکادو صنایع چوب میکادو مسئول دفتر نرم افزار تمام وقت
انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
حمل و نقل           بین المللی گودرز گرگان حمل و نقل مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
گروه مهندسین      مشاور          ايتسن گروه مهندسین ناظر کارگاه مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸
نگار گستران کاج       نوین نگار گستران کاج استخدام منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۸
ایپا ایپا دستیار اجرایی مدیرعامل مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۸
استودیو شیما استودیو شیما مسئول دفتر مدیریت کرج تمام وقت
انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸
آریا هوشمند آزما آریا هوشمند آزما مسئول دفتر نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸
گروه صنعتی سانا       عایق گروه صنعتی سانا کارشناس اداری نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸
کتابراه کتابراه کارمند اجرایی نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸
خبرگان تجارت     بازار خبرگان تجارت مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸
پردیس سرگرمی       ایرانیان پردیس سرگرمی منشی مدیر عامل مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸
نگاه گستران افق       آریا نگاه گستران افق کارمند اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸
تتکو سرویس تتکو سرویس منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸
آیینه تهران ویژن آیینه تهران ویژن کارشناس اداری مدیریت فروش و بازاری تهران تمام وقت
انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸
اسنپ فود اسنپ فود کارمند اداری نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸
ایده بازار      دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایده بازار مسئول دفتر اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
گروه نرم افزاری    پارت گروه نرم افزاری کارشناس امور اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
گروه مهندسین   نیکان گروه مهندسین منشی خانم نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
پاک چرخ ایرانیان پاک چرخ ایرانیان مسئول دفتر مدیریت شیراز تمام وقت
انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
آمایش صدف آمایش صدف مدیر اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ستاره سبز جویبار ستاره سبز جویبار منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
بهساز بلند پایه بهساز بلند پایه تحصیلدارآقا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
آیینه تهران ویژن آیینه تهران ویژن تحصیلدارآقا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
ارکید فارمد ارکید فارمد تحصیلدارآقا تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
سبزدشت طارم سبزدشت طارم تحصیلدارآقا تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک   اول تجارت الکترونیک مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
داتکو داتکو کارمند اداری خانم مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
موسسه حقوقی آوا موسسه حقوقی آوا استخدام منشی خانم مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
بنیان سیستم    های هوشمند بنیان سیستم استخدام منشی خانم نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
دروازه تجارت   فراسو دروازه تجارت مسئول دفترخانم مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
داده پردازی   رسپینا داده پردازی مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازارطب نوتریکا بازارطب نوتریکا مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
مشاورین املاک   درنو مشاورین املاک مسئول دفتر نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
سهند سامانه برتر سهند سامانه برتر مسئول دفتر نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
صنعت نفت و گاز   آکام صنعت نفت و گاز مسئول دفتر نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
آینده سازان    رایمون آینده سازان مسئول دفتر نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
ابنیه فنی تهران ابنیه فنی تهران مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
ساقه زرین ساقه زرین مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
بهپرداز جهان بهپرداز جهان مسئول دفتر، اجرائی و اد مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
مطب دندانپزشک مطب دندانپزشک دستیار دندانپزشک مدیریت کرج-مهرشهر تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
مطب دندانپزشک مطب دندانپزشک منشی مدیریت کرج-مهرشهر تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
آریا هوشمند آزما آریا هوشمند آزما مسئول دفتر مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
صدرا نت صدرا نت مسئول دفتر نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
موسسه پیشگامان           ابدال صنعت موسسه پیشگامان منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
زومیت زومیت منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
کیوآرکد کیوآرکد منشی نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
بیمه سامان بیمه سامان منشی مدیریت مشاوره تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸