مرکز کار ایران

دلتابان دلتابان مدیر توسعه نرم افزار نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
ترنا سیستم ترنا سیستم برنامه نویس نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
مهندسی لوح پویای پارت مهندسی لوح پویای پارت برنامه نویس نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
بهار ارتباط گستر بهار ارتباط گستر برنامه نویس نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
انجمن صنفی مدیران منابع انسانی انجمن صنفی مدیران منابع انسانی برنامه نویس نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
توسعه فن آوری آرمانگرایان مدیر پروژه it فناوری اطلاعات,مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر,مهندسی صنایع تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
الوپیک مدیر پروژه تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶
۱
logo-samandehi