مرکز کار ایران

رسانا مترجم زیرنویس فیلم مترجمی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
سما نما مترجم خبری تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
سپنتا مترجم زبان انگلیسی,مترجمی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
ایران ترجمه کارآموز مترجم دفتری زبا زبان انگلیسی,مترجمی مشهد کار آموز
انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
مسترپیپر مترجم مشهد تمام وقت
انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶
سرای ترجمه خزر مترجم لاهیجان دورکاری
انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶
اسرا پرواز (ایوار مترجم زبان انگلیسی,مترجمی تهران دورکاری
انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶
رایانیک مترجم زبان شهرکرد تمام وقت
انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶
دنیای ایمنی و حفا مترجم زبان انگلیسی ict فناوری اطلاعات و تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶
دارالترجمه یوتاب مترجم زبان انگلیسی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶
راهکارهای همراه ک کارشناس مترجم زبان انگلیسی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶
دیجیکوک مترجم و نویسنده اصفهان نیمه وقت
انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶
هاکوپیان مترجم ایتالیایی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
دیجیاتو مترجمی با گرایش سینما تهران تمام وقت
انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
۱