مرکز کار ایران

چینی نسترن چینی نسترن مدیر بازرگانی فروش و بازاریابی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
ایده پردازان ایده پردازان مدیر پروژه مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸
مثبت سبز مثبت سبز مدیر اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
راهیاب خاک راهیاب خاک کارآموز مدیریت دفتر مهندسی مهندسی عمران تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
تهران دیجیتال تهران دیجیتال مدیر عملیات مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
به پرداخت ملت به پرداخت ملت کارشناس امور اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
بانی مد بانی مد کارمند امور اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
سازندگان آینده       دانش سازندگان آینده دانش مدیر مسئول مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
موسسه ره پیمایان علم و اندیشه موسسه ره پیمایان علم و اندیشه مشاور مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
۱
logo-samandehi