مرکز کار ایران

آریا ایرانوب آریا ایرانوب کارشناس کشاورزی مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸
شهرک کشاورزی               آفتاب رود ارس شهرک کشاورزی آفتاب رود ارس کارشناس دیجیتال مارکتینگ مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸
گروه هوژان گروه هوژان کارشناس مهندسی صنایع مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸
آذر سرو بامداد آذر سرو بامداد کارشناس کشاورزی مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
گروه صنعتی ظفران گروه صنعتی ظفران کارشناس کشاورزی مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
۱
logo-samandehi