مرکز کار ایران

پرهام پرهام کارشناس توسعه کسب و کار مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
رادپی کارشناس مکانیک جامدات آموزشی و پژوهشی مهندسی مکانیک تهران نیمه وقت
انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶
پروشات فیلتر مدیر تولید مهندسی مکانیک اصفهان تمام وقت
انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶
۱
logo-samandehi