مرکز کار ایران

ایده پرداز ژوبین ایده پرداز ژوبین خبرنگار هنر ادبیات تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک       اول تجارت الکترونیک اول کارشناس جذب و استخدام مدیریت منابع انسانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
موسسه پیشگامان         ابدال صنعت موسسه پیشگامان ابدال صنعت مشاور روانشناسی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
آریامدتور آریامدتور کارشناس اخذ ویزا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
موسسه ره پیمایان علم و اندیشه موسسه ره پیمایان علم و اندیشه مشاور مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
پردیسان پردیسان مشاور علوم انسانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
سفیرصلح و فناوری سفیرصلح و فناوری مشاور مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
اصالت اصالت مشاوره مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
۱
logo-samandehi