مرکز کار ایران

فرهنگ فتاحی فرهنگ فتاحی مدرس آموزش مربی آموزش جغرافیا تهران نیمه وقت
حسین شهیدی حسین شهیدی طراحی گرافیک محتوا سا مدیریت . تهران تمام وقت
انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۸
سیدمحمدرضا صندید سیدمحمدر صندید عکاس و فیلمبردار عکاسی تهران پروژه ای
ندا کاویان ندا کاویان مدیر داخلی سرپرست اجرای هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸
احسان نعیمی راد احسان نعیمی را آموزش زبان انگلیسی آبادان تمام وقت
انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸
مهدی کیمیایی مهدی کیمیایی عمران تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
محمدرضا اسلامی محمدرضا اسلامی مهندسی کامپیوتر تهران پروژه ای
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ندا کاویان ندا کاویان هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
آرمان انسی آرمان انسی مدیریت ارشد و مدیریت اج کارآفرینی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
رضا صادقی رضا صادقی اداری نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
محمدامین وقایی عصمت پناه محمدامین وقایی عص برق گرایش سیستم های تهران تمام وقت
آرمان انسی آرمان انسی کارآفرینی تهران تمام وقت
عماد اشراقی عماد اشراقی مهندسی ماشینهای کشاو تهران
انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
رضا جلالی رضا جلالی فروش سازمانی - توسعه کس مدیریت اجرایی- گرایش تهران تمام وقت
انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
سید محمد مدنی سید محمد مدنی فناوری اطلاعات - مهندسی مهندسی فناوری اطلاعا کرج تمام وقت
انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
سعید فیاض سعید فیاض آمارشناس برنامه ریزی مهندسی صنایع - سیستم تهران تمام وقت
علیرضا آقاولی جماعت علیرضا آقاولی ج کارشناسی مهندسی کامپ تهران نیمه وقت
فاطمه صفدری فاطمه صفدری فناوری اطلاعاتIT فردیس
علی فخری علی فخری مهندس نرم افزار و برنام کامپیوتر - نرم افزار تهران
نیلوفر رضایی نیلوفر رضایی فروش و بازاریابی مدیریت بازرگانی تهران تمام وقت
behnam samiee behnam samiee نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
محمد محمدی محمد محمدی MBA تهران قراردادی
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
صبا حصارکی صبا حصارکی مهندسی کامپیوتر تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
سیده  زهرا حسینی سیده زه حسینی IT (فناوری اطلاعات) میدان هفت تیر خیا تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
شیما سلطانی شیما سلطانی مدیریت دولتی آزادی تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
شهاب حسینی شهاب حسینی مکانیک مرزداران تمام وقت
مهسا ظفری مهسا ظفری مهندسی مخابرات تهران اتوبان محلا تمام وقت
زینب ناصری زینب ناصری طراحی نقش پارچه تهران _ اتوبان ار تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
مصطفی فاتحی مصطفی فاتحی میکروبیولوژی رشت روبروی سایپا2 تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
حمیدرضا بغدادی حمیدرضا بغدادی حسابداری كرج گوهردشت بلوار تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
مهدی کیا مهدی کیا حسابداری صادقیه تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
صمد حسنوند صمد حسنوند GIS/RS پیروزی، بلوار نیک تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
زهرا گل محمدیان زهرا گل محمدی اقتصاد شمس آباد میدان به تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
مهسا باقروند مهسا باقروند مدیریت بازرگانی همت غرب خیابان شه تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
مجتبی دلگشا مجتبی دلگشا مهندسی کامپیوتر تهران-تهرانسر تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
سید رضا سجادی سید رضا سجاد مهندسی فناوری اطلاعا Tehran, Iran تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
علی توانگر ریزی علی توانگر ر IT (فناوری اطلاعات) شهرری - جوانمرد ق تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
محمد دست یار محمد دست یار مهندسی تکنولوژی نرم تهران - بلوار میر تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
علی اکبر ربیعی علی اکبر ربی مهندسی تکنولوژی نرم ابتدای جاده مخصوص تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
ebrahim alipour ebrahim alipour مهندسی تکنولوژی نرم تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
امیرمسعود شفیعی امیرمسعو شفیعی مهندسی تکنولوژی معما تهران-منطقه 22-خ تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
محمد رضایی محمد رضایی IT (فناوری اطلاعات) سعادت آباد، میدان تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
Saleh Bayat Saleh Bayat مهندسی کامپیوتر کرج خوابگاه دانشج تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
حمیده آزادی حمیده آزادی محیط زیست کرج- گوهردشت- خیا نیمه وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
زهرا ریاحی زهرا ریاحی مهندسی تکنولوژی نرم تهران لویزان تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
فاطمه موسوی فاطمه موسوی طراحی شهری لویزان شیان تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
زهره خسروی زهره خسروی جهانگردی مشهد، بلوار وکیل تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
Mahmoud Soleimanikhah Mahmoud Soleiman ICT (فناوری اطلاعات تهران - تهرانپارس تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
مژگان مدنی مژگان مدنی ICT (فناوری اطلاعات جنت آباد تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
محمدعلی اروجی محمدعلی اروجی IT (فناوری اطلاعات) کرج تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
عبدالمجید قصابی عبدالمجی قصابی علوم اجتماعی بوشهر - بندردیلم تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸